" Od nevidím do nevidím" - www.odnevidimdonevidim.cz

        Ozdravné pobyty
  • Nejmilejší koncert-
  • -hudební, taneční festival
  • Raftování na řece Sázavě
  • Lezení na pískovci
  • Den dětí
  • Letecký den v Chotusicích
  • Letní tábory
  • Republikový divadelní festival
  • Vánoční benefiční koncerty
  • Zájmové kroužky, individuální vzdělávání